Проекти

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

 
 
 
 
Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

1. Широколентова шлайфмашина с 2 ленти - 1 брой;

2. Четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела - 1 брой;

3. Многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави - 1 брой;

4. Аспирационна система с инверторно управление - 1 брой“

 

© 2017-2018 Савел ЕООД. Всички права запазени.