Актуално

Актуално (2)

На 11 октомври 2018 г. „Савел” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“.

В рамките на проекта е предвидено реализирането на общи производствени инвестиции и внедряване на нови технологии в „Савел“ ЕООД за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство. За нуждите на производството на плотове от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 ще бъдат закупени: широколентова шлайфмашина с 2 ленти; четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела; многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави и аспирационна система с инверторно управление.

 

За повече подробности вижте категория "Проекти".

Савел ЕООД пусна на пазара плотове от масивна букова и дъбова дървесина.

Плотовете са с клинозъбно снаждане или от цели ламели, произведени от качествена дървесина с високотехнологични машини на Weining Gruppe.

С нашите плотове Вашите мебели биха станали още по изящни и индивидуални подчертавайки топлия нюанс и красота на дървото.

© 2017-2018 Савел ЕООД. Всички права запазени.